Get Adobe Flash player

โปรโมชั่นปลายฝนต้นหนาว

โปรโมชั่นปลายฝนต้นหนาว

ซื้อดิวดรอป ชนิดถัง หรือโหล จำนวนคู่ในเวลาเดียวกัน 

รับฟรีทันที  น้ำดิวดรอป ขนาด 600 cc 

เริ่ม 1 กันยายน - 31 ตุลาคม  2558

(ยกเว้นถัง 5 ลิตร ไม่อยู่ในโปรโมชั่น)