Get Adobe Flash player

ผู้นำ นีอูเอ้ เยี่ยมชมดิวดรอป

H.E.Toke Tufukia Talak Premier of Nive และ Mr.Andre Siohane Manager of Water Supply Division ประเทศนีอูเอ้ (NIUE) ได้มาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ และมีความประสงค์จะเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำดื่ม บริษัทดิวดรอป เชียงใหม่ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.0 น. พร้อมด้วย Liaison Officers ได้แก่ นายธีรพัฒน์ คำนวณนิพช และนางสาวกรวรรณ นาคบรรพต โดยมี ดร.วิชัย วงศ์ไชย ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมโรงงาน