Get Adobe Flash player

ดิวดรอปกับสังคม

           โรงงานน้ำดื่มดิวดรอป  นอกจากจะประกอบธุรกิจแล้ว  ยังมีส่วนที่ทำงานกับสังคมในหลายประการ  เช่น

1. โรงงานน้ำดื่มดิวดรอปรับพนักงานที่เป็นคนหูหนวก  ในปี 2514  คุณธนู  วงศ์ไชย  ผู้จัดการฝ่ายผลิตของน้ำดื่มดิวดรอปเป็นคนหูหนวก  จบการศึกษาจากโรงเรียนสอนคนหูหนวก  ทุ่งมหาเมฆ กทม.  มีเพื่อนฝูงและน้อง ๆ คนหูหนวกสนใจมาร่วมทำงานเป็นจำนวนมาก  ที่ผ่านมากว่า 100 คนทีเคยทำงานที่นี่  บางคนมีครอบครัวจากที่นี่  และได้รับขนานนามว่าโรงงานไร้เสียง  เป็นที่สนใจของสื่อมวลชน  หนังสือพิมพ์ วิทยุ  โทรทัศน์ มาทำสารคดีอย่างสม่ำเสมอ  พนักงานหูหนวกเหล่านี้ได้รับค่าจ้าง  สวัสดิการต่าง ๆ เช่นเดียวกับพนักงานปกติทั่วไป  หรือเหนือกว่าเชื่อว่าเป็นโรงงานที่มีคนหูหนวกมากที่สุดในประเทศไทย  คนหูหนวกเหล่านี้นอกเหนือจะมาทำงานเลี้ยงชีพเช่นบุคคลทั่วไป  บางคนมาจากครอบครัวที่มีฐานะดี  รายได้จึงไม่ใช่เรื่องที่สำคัญ  แต่ต้องการมาอยู่กับคนหูหนวกด้วยกันทำให้มีความสุขมากกว่าอยู่ร่วมกันคนหูดี

2. น้ำดื่มดิวดรอปให้การสนับสนุนงานสาธารณะกุศลต่าง ๆ เช่นงานวิ่งการกุศล  งานบุญ  งานบวช  หรืองานของโรงเรียน  อย่างสม่ำเสมอมา  และมีปณิธานที่จะให้แก่สังคมเช่นนี้ตลอดไป

3. โรงงานดิวดรอปเปิดให้นักศึกษา  นักเรียน  และผู้สนใจเข้ามาดูงานและเป็นสถานที่ฝึกงานในหลายระดับ เช่น นักศึกษา ปวช  ปวส นักศึกษาปริญญาตรี  และปริญญาโท  เช่นด้านการตลาด  การบัญชี  แลการผลิตน้ำในระดับต่าง ๆ

 

ผลงานดีเด่นของดิวดรอป

- ปี 2514  ฐานทัพสหรัฐอเมริกา  อำเภอเกาะคาได้เลือน้ำดื่มดิวดรอปเป็นน้ำดื่มประจำฐานทัพ

- ปี 2515 ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  โดยผ่านสำนัการธนกิจ  กระทรวงอุตสาหกรรม  ให้ขยายโรงงานจากถนนทิพย์เตชนตรมาตั้ง ณ 283 ถนนวังสิงห์คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อการผลิตและบริการให้เพียงพอกับตลาดสมัยนั้น

- ปี 2518  เป็นผู้ริเริ่มผลิตบรรจุน้ำดื่มในถุงพลาสติคขนาด 1 ลิตร  ปริมาณเท่าขวดแก้ว  มีข้อดีคือมีน้ำหนักเบา ไม่ต้องมัดจำ  แช่เป็นน้ำแข็งได้

- ปี 2522 น้ำดื่มดิวดรอป  ได้รับเลือกเป็นน้ำดื่มสำหรับนักกีฬา  ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 13

- ปี 2523 เป็นผู้ริเริ่มขนาดบรรจุ 5 ลิตร  ในถังพลาสติค  มีน้ำหนักเบา  ราคาถูก

- ปี 2531 ได้รับโล่เกียรติคุณ GMP หนึ่งในเก้าของโรงงานน้ำดื่มในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้  เนื่องในโอกาสที่กระทรวงสาธารณะสุข  ได้จัดสัมมนาเพื่อยกระดับน้ำดื่มที่มีฝาปิดสนิท  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม.

- ปี 2538 ได้รับประกาศนีย์บัตรจาก สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่  เป็นผู้ผลิตน้ำดื่มมาตรฐานในกีฬาซีเกมส์

- ปี 2540ได้รับโล่เกียรติยศ  จาก ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  ในฐานะสถาบันที่ให้ความอุปการะแก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นสถาบันแห่งเดียวที่ได้รับโล่เกียรติยศนี้

- ปี 2546 ได้รับเลือกให้เป็นน้ำดื่มสำหรับกีฬาแห่งชาติปี 2546

- ปี 2546 ได้รับเลือกเป็นน้ำดื่มสำหรับนักกีฬา  ในกีฬาอินทนนท์เกมส์ (กีฬาสำหรับคนพิการแห่งชาติปี 2546)

ได้รับมาตรฐาน GMP ระดับดีมากเสมอมา