Get Adobe Flash player

Q : การใช้คูปอง

A : นอกเหนือจากการชำระเงินสด  แล้วทางบริษัทได้ทำคูปองสำหรับ ถัง 20 ลิตร  โหลแก้ว  และขนาดจัมโบ้  จำหน่ายเป็นเล่ม  ราคาถูกกว่าการซื้อปกติประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์  ท่านสามารถสั่งซื้อคูปองได้จากพนักงานรถบริการ  หรือสั่งจากบริษัทดิวดรอปเชียงใหม่โดยตรง  คูปอง 1 ใบแลกซื้อน้ำดื่มดิวดรอป ขนาด 20 ลิตร 1 ขวด หรือ 1 โหลชนิดแก้ว/จัมโบ้

 

Q : การบริการส่ง

A : น้ำดื่มดิวดรอป  มี่บริการส่งถึงบ้านของท่านฟรี  ในรัศมี 30 กม.จากตัวเมืองเชียงใหม่

 

Q : การคืนภาชนะที่เลิกใช้

A : ในกรณีเลิกใช้  ทางบริษัทจะคืนเงินค่ามัดจำภาชนะให้เต็มตามจำนวน  ตามใบเสร็จรับเงินค่ามัดจำ  แต่กรณีที่ไม่มีใบเสร็จ  บริษัทจะคืนเงินให้ครึ่งหนึ่งของค่ามัดจำในปัจจุบัน  เนื่องจากค่ามัดจำมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

แผนที่โรงงานน้ำดื่มดิวดรอป

 

Q : วิธีเก็บรักษาน้ำ

A : ควรเก็บน้ำดื่มไว้มิให้ถูกแสงแดดโดยตรง  และไม่ควรเก็บในที่อุณหภูมิเกิน 30 องศาเซลเซียส

 

Q : น้ำดื่มบรรจุขวดเก็บได้นานเท่าไร

A : อายุของน้ำดื่มบรรจุขวด  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  เช่นส่วนประกอบของน้ำ  การเตรียมน้ำ  สภาพการเก็บรักษา  โดยทั่วไปหากเก็บรักษาไม่ถูกแสงแดดโดยตรง  เก็บในอุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส  อาจมีอายุได้กว่าหนึ่งปี  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทขอแนะนำว่าควรบริโภคภายใน 6 เดือน 

 

Q : มดขึ้นน้ำดื่มเพระาอะไร

A : มดเป็นสัตว์ ประจำบ้านที่ต้องการน้ำเช่นเดียวกับมนุษย์ จึงไม่แปลกที่มดจะแสวงหาน้ำที่ดื่มได้ อย่างน้อยแสดงว่าน้ำนั้นไม่เป็นพิษเป็นภัย กรณีเช่นนี้ ทางบริษัทยินดีเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่า

 

Q : น้ำหมดก่อนกำหนดวันส่งทำอย่างไร

A : ปกติทางบริษัทขอร้องให้เก็บน้ำไว้พอเพียง 1 สัปดาห์เสมอ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ขาดน้ำ หากหมดก่อนกำหนด กรุณาแจ้งที่บริษัท โทร. 053-351331 โทรสาร 053-351388 หรือทางอินเตอร์เน็ต www.dewdrop.co.th อย่างช้าจะได้รับน้ำในวันรุ่งขึ้น หรือกรณีที่ลูกค้าสะดวกมารับน้ำได้ที่บริษัทได้เสมอ

 

Q : ย้ายที่อยู่ทำอย่างไร

A : ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะได้จัดสายบริการส่ง เพื่อรับน้ำได้ปกติ

 

Q : ไม่อยู่บ้านในวันที่ส่งน้ำ จะรับน้ำได้อย่า่งไร

A : พนักงานจะไปเยี่ยมตามปกติ หากสะดวกกรุณานำภาชนะเปล่าวางไว้หน้าบ้าน การชำระเงินอาจจะรวมเป็นคราวหน้าหรือติดคูปองชำระเงินได้

 

Q : น้ำไม่มาส่งตามกำหนด ทำอยา่งไร

A :ปกติจะไม่เกิดขึ้นยกเว้น พนักงานสายนั้นๆ อาจป่วย ลา หรือขัดข้องเรื่องยานพาหนะ ไม่ได้รับความสะดวกกรุณาแจ้งให้ทางบริษัทรับทราบด้วย

 

Q : ขวดแก้ว มีอายุนานสักเท่าไหร่

A :โรงงานผลิตขวดแก้ว ให้ข้อมูลว่าครึ่งชีวิตของขวดแก้วใช้ประมาณ 9 ครั้ง ( ครึ่งชีวิตคือ ขวดจำนวนหนึ่ง เช่น 100 ใบ ใช้ได้ประมาณ 9 ครั้ง จะแตกเสียหาย 50 ใบ เป็นอายุของการเฉลี่ย )

 

Q : ขวดพลาสติก มีอายุนานสักเท่าไหร่

A :โรงงานศึกษาดู พบว่าครึ่งชีวิตของขวดพลาสติกเท่ากับ 15 รอบ

 

Q : น้ำดื่มดิวดรอป ใช้เติมแบตเตอรี่ได้หรือไม่

A :ไม่ได้ เพราะน้ำดื่มดิวดรอปผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นน้ำดื่ม เกลือแร่บางตัวที่จำเป็นจึงต้องมีอยู่ ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการเติมแบตเตอรี่รถยนต์

 

Q : น้ำดื่มดิวดรอป ใช้เติมหม้อน้ำรถยนต์ ได้หรือไม่

A : ใช้ได้ ดีมาก เพราะน้ำดื่มดิวดรอป เป็นน้ำที่ไม่มีความกระด้าง ไม่มีหินปูน จึงไม่เกิดตะกรันในหม้อน้ำ

 

" บริการที่ดีของเรา แจ้งเพื่อนของท่าน บริการไม่เหมาะสม แจ้งคุณวิไล "